Cathalonia

Význam: Katalánsko

Další latinský slovník

Coauditor

[Pražák nic ; snad pomocník, příručí, přísedící]

Contumacia

vzdor, vzdorovitost, zarputilost, nepoddajnost

Tunc

(MLLM nic)

Ad verbum

doslova

Operor

pracovat, být zaměstnán ; provádět bohoslužebný úkon, konat oběť

Festivo

slavit, světit (slavnost)