Cellararius

Význam: celerář (mnišská hodnost)

Další latinský slovník

Vicinitas

sousedstvo, blízkost

Interrogatio

otázka, dotaz ; otázky, dotazování se ; výslech ; usuzování otázkou, dokazování

Inflecto

zahýbat, zakřivovat

Cum

(spojka s indikativem:) když (časově) ; když tu, a tu, když najednou ; když, kdykoli (cum iterativum) ; tím, když..., tím, že...

Legatus pro praetore

velitelův zástupce

Visio

úmysl??? (viz RS 46:16)