Circumdatus

Význam: obehnaný

Další latinský slovník

Infirmitas

vrtkavost

Senspecta

senspekt (starší bratr, kterého opat posílá k vyloučeným, aby jim domlouval a posiloval je) (viz Regula Benedicti 27,2-3)

Carru-

(RS 55:25 pro caru-, tj. perf. kmen od careo, ere)

Biduum

doba dvou dní

Traguriensis

trogirský (město v Dalmácii)

Vaticinatio

věštba, věštění