Circumdatus

Význam: obehnaný

Další latinský slovník

Frango

rozbít, přerazit, polámat

Sensum recuperare

přijít k sobě, znovu nabýt zdravého rozumu

Humerus

rameno

Voto

zaslíbit (dceru Bohu apod.)

Adiutorium

podporování, pomáhání, podpora, pomoc, přispění

Iuxta quod

jak o tom (píše Apoštol Římanům)