Praeacuo

Význam: zpředu zašpičatit, přiostřit

Další latinský slovník

Insuper

navrch, nahoru, nad to, kromě toho

Nonnulus

(MLLM nic)

Colloquor

domlouvat se, rozmlouvat

Restauro

obnovit, opět vystavět (Pražák nic víc), opravit

Confertus

stěsnaný, stlačený, hustý

Servitium animae n.

(souhrn skutků pro spásu duše)