Circumdo

Význam: obložit, obestavit

Další latinský slovník

Emitto

pustit

Portus

přístav

Decipio

klamat, oklamat, mámit, omámit, šálit, ošálit, podvádět ; podchytit (o ptáčníkovi) ; ujít pozornosti, nebýt pozorován kým ; mařit, trávit, zabíjet (čas)

Vehementer

prudce, náhle, unáhleně, prchlivě ; rázně, rozhodně, důrazně, přísně ; úlisně, usilovně ; silně, mocně, tuze, náramně, velice, velmi

Member

úd

Caulae

ohrada (pro dobytek), stáj, ovčinec