Cunctor

Význam: váhat

Další latinský slovník

Absente

v nepřítomnosti (koho)

Applico

opírat se

Distensio

(viz dissentio)

Posticium

zadní dveře, zadní vchod

Spiritus sanctus

Duch svatý

Quamobrem

pročež, z jakého důvodu, proč