Delectus

Význam: výběr, odvod

Další latinský slovník

Divina Pagina f.

božské Písmo

Nuper

nedávno

Ad instar

(Pražák pod instar přímo neuvádí)

Saltus

rokle, sráz, stráň, úval

Detestor

proklít

Disidia

zahálka