Discensio

Význam: (viz dissentio)

Další latinský slovník

Lucrum

prospěch, zisk, bohatství,

Foedo

zohavit, znetvořit, poskvrnit, potřísnit, zmrzačit, poskvrnit, zneuctít, znesvětit ; kazit, porušovat ; trýznit

Disto

být vzdálen, být daleko, být odlehlý, mít daleko (kam) ; dělit (o dvou časech) ; rozcházet se, lišit se, různit se, neshodovat se

Pariter

jak ... tak, i, a

Nux

ořech

Intellegere

úsudek