Discrepo

Význam: nesouhlasit, nebýt v souzvuku, neshodovat se, nesrovnávat se, uchylovat se, různit se, lišit se ; nesouhlasit, různě znít

Další latinský slovník

Confundo

kárat, napomínat, plísnit ; dokázat vinu ; (pas.) být zahanben ; (pas.) být zmaten, být uveden ve zmatek, být přemožen, být rozdrcen ; zničit, přemoci, rozdrtit, uvést ve zmatek

Neve

ani

Metior

vyměřit

Exprimo

vymačkat, vytlačit, vytvořit

Quotiens

kolikrát

Bonae memoriae

blahé paměti