Duplicando

Význam: (viz duplico ; MLLM, Pražák ani LMALB přímo nic)

Další latinský slovník

Intercedo

přimluvit se za koho

De bona voluntate

dobrovolně, se souhlasem

Aliter nescit

(často v inkv. registru Fournier, např. 336, konec odst.)

Genuflexio

klekání, pokleknutí, kleknutí

Credulus

lehkověrný, důvěřivý ; věřící (o křesťanu) ;

In dubium devocare

dávat v sázku