Ens

Význam: jsoucno, jsoucí

Další latinský slovník

Erba

(form. herba)

Ad minus

přinejmenším

Caput

pramen

Intra

uvnitř

Testimonium

svědectví, svědčení

Caulis

lodyha, stonek, (spec.) stonek kapusty, košťál ; kapusta, zelí