Essedum

Význam: válečný dvojkolový vozík

Další latinský slovník

Supporto

dopravovat, dovážet

Suggestio

našeptávání, přemlouvání, vemlouvání, vnukání, radění ; otázka vložená do řeči i s odpovědí (rétor. ; z Pražáka nejasné, zda je odpověď vložena explicitně, nebo zda lze přeložit "řečnická otázka) ; podnesení, podložení

Impositio

vkládání, vzkládání

Ut - sic

jak -tak

Affligo

ničit, drtit ; zachvacovat, stíhat ; trápit, sužovat, skličovat, soužit, týrat ; bít, tlouci, udeřit, kopnout ; ranit ; oslabovat, skličovat ; porazit