Ferrum

Význam: železný hrot (u šípu či kopí)

Další latinský slovník

Gladius

meč

Ob hoc

proto

Iniuctio

ukládání (čeho komu, např. pokání)

Indubitatus

nepochybný

Dicendo

takto (orare dicendo = modlit se takto: ...)

Diligentia

bedlivost, opatrnost, ostražitost