Festum

Význam: svátek, slavnost

Další latinský slovník

Nimius

převeliký, nesmírný, neobyčejně veliký ; přílišný, překračující míru, nadměrný

Usual?

obročí (LMALB tvar usualis ; asi to je adj. od usus)

Sumere animum

vzmužit se

Visito

vídat, vidět ; navštěvovat

Incontinentus

[nic, nenal., zřejmě neexistuje ; viz incontinens]

Burellus

(druh laciné tkaniny ze směsi vlny a lnu) (MLLM tento tvar, výklad se celkem shoduje s výkladem burellum v LMALB, jen se tu uvádí "z hrubé vlny", o lnu tu není zmínka)