Gravissimum supplicium sumere de aliquo

Význam: co nejpřísněji potrestat

Další latinský slovník

Terrae commendare alqm

pohřbít koho

Pollinctor

omývač mrtvol

Si fortuna ita fert

je-li to vůle osudu, chce-li tomu osud

Instituo

ustanovit

Dies Iovis

čtvrtek

Pro tempore

podle okolností