Horribilitas

Význam: hrůznost, děsivost, strašlivost ; krutost ; trpkost, nepříjemná chuť

Další latinský slovník

Incolo

obývat, obdělávat

Stipendiarius

poplatný

Conquiro

vyhledávat

Orbis terrarum m.

okršlek zemský, okrsek zemský

Vestimentum

šat, roucho

Incertus

neověřený, nejistý