In circuitu

Význam: vůkol, kolkolem, ze všech stran, odevšad

Další latinský slovník

Carcassona

(geogr.) Carcassonne

Idcirco

proto, z té příčiny ; proto, za tím účelem

Succedo

následovat, postupovat

Assuo

přišívat

Uxor iusta

zákonná manželka

Ventus

vítr