Insector

Význam: stíhat, pronásledovat, útočit na co

Další latinský slovník

Condomina

spolupaní (např. spoluvládkyně v jihofrancouzských středověkých hradištích)

Blaveus ^1

modrý ; způsobující modřinu (o ráně)

Cunctor

váhat

Celebro

slavit co

Exiguitas

malý rozměr, skromnost