Invitus

Význam: nerad, proti vůli

Další latinský slovník

Res certissimae

nejpatrnější důkazy

Marchus

Marek

Odiosus

nenáviděný, protivný, odporný, nepříjemný

Nudo corpore pugnare

bojovat bez štítů

Inventio

nález relikvií ; vyprávění o nálezu relikvií

Conquiesco

odpočinout si od čeho (ab, ex re) ; odpočívat, oddechnout si, dopřát si oddechu, nalézt klid, nabýt klidu ; váznout, ustávat