Iuxta quod

Význam: jak o tom (píše Apoštol Římanům)

Další latinský slovník

Lagoena

(viz lagena)

Ambo

oba dva spolu (skloňováno podle duo)

Turba

zástup, nával, lidé, dav, hlouček, tlupa, smečka, hejno ; množství, hromada, kupa ; lid, národ ; hřmot, ruch, vřava, povyk ; zmatek, nepořádek

Affliga

vyrážka, pupenec

In cassum

nadarmo

Confabulor

hovořit, povídat si s kým (o čem)