Jampridem

Význam: již dříve

Další latinský slovník

Extremus

nejzazší

Uxor iusta

zákonná manželka

Penuria

(MLLM nic)

Satisfactio

omluva

Clam

tajně

Hovizatio

zálety, freje, smyslný požitek