Magnis itineribus

Význam: dlouhými pochody = velmi ryhle

Další latinský slovník

Non dubitare

nepochybovat, být přesvědčen

Concitatio ventorum f.

větrná smršť?

Accipio

dozvědět se, poznat

Dicio

poddanství, poručnictví, moc

Devrev-

viz decresco ; decerno

Imputatus

neořezaný