Mare Rubrum n.

Význam: Rudé moře

Další latinský slovník

Ascensus

vzestup, vystupování, výstup

Tradux

úpon (révový) ; převod

Actus apostolorum

Skutky apoštolů (i takto v sg.)

Converso

pohybovat, stále otáčet

Cum

(spojka s indikativem:) když (časově) ; když tu, a tu, když najednou ; když, kdykoli (cum iterativum) ; tím, když..., tím, že...

Tristor

(de alqa re) být smutný z čeho