Stare in suis distinctionibus

Význam: trvat na svém, stát na svém

Další latinský slovník

Convenio

1. scházet se, sejít se, shromažďovat se, přicházet, dostavovat se (in locum, ad alqm) ; (tranzitivně) setkat se s kým, zastihnout koho, navštívit koho, zajít ke komu, mluvit s kým (alqm) ; 2. stíhat, žalovat, obesílat koho

Mercerius

kramář, obchodník, obchodník se střižním zbožím (ale i obecněji kramář, podobně jako historicky fr. mercier ; srv. citaci MLLM VII, s. 672 "tam mercerii quam negociatores", kt. také může ukazovat na nutnost širšího chápání)

Neque autem

vskutku ne

Se caleficiare ad ignem

hřát se u ohně

Contentio

boj, svár, spor

Rectus

rovný, přímý ; správný, dobrý, spravedlivý ; prostý