Dismembratio

Význam: dělení ostatků

Další latinský slovník

Maccecharius

palcátník

Angenensis

agenský (město v jižní Francii)

Menstruus

měsíční (měsíčně se opakující) ; měsíční (měsíc trvající)

Septentrio

sever

In primis

předně, mezi prvními

Exsisto

vystoupit ; vynořit se, vystoupit (zejm. z vody, země) ; vzcházet, zvedat se, vyvstat, vzejít, objevit se, vyrůst, vyprýštit, povstat, vzniknout ; vznikat, objevit se, nastat, vyskytnout se, povstat ; stát se ; osvědčit se jako ; být, existovat, vyskytova