Ordino

Význam: řadit, stavět do řady, roztřídit, uspořádat, zařizovat, určovat

Další latinský slovník

Attribuo

přidělit

Ignoranter

nevědomě, neznale, bez znalosti věci

Festino

(intrans.) spěchat, pospíchat, chvátat, kvapit ; (trans.) (alqd) spěchat s čím, spěšně dělat co, pospíšit s čím, uspíšit co, urychlit co

Calo

vozataj, příslušník zásobovacího oddílu

Velut si

jako by

Viride aeris

měděnka