Pertranseo

Význam: (intrans.) sahat, rozkládat se ; (o čase) plynout, ubíhat, míjet ; (o pocitu) pominout, přestat ; přejít (z jednoho stavu k jinému) ; zemřít, zesnout

Další latinský slovník

Statim

hned, ihned, stále, hned na místě ; pevně, stále

Luminaria

osvětlení, osvětlování ; osvětlení, světla, svítilny ; svíce, svíčka ; hvězda

Animal

živý tvor, živočich

Intra - ad

od - do

Mons Guimari

Montwimers (tj. Mont-Aimé v Champagne, ale výklady jsou různé)

Aliquamdiu

(po) nějaký čas, jistou dobu