Mancipium

Význam: otrok

Další latinský slovník

Sueones m. pl.

Švédi, Varjagové

Adhaereo

vězet, váznout, viset, držet se, zachycovat, lpět ; přilnout, souviset, držet se ; přiléhat, souviset, hraničit, sousedit s

Conferro

odevzdávat, skládat

Moram interpono

zdržovat

Rursus

opět, znova

Burdo

hůl