Pollex

Význam: palec

Další latinský slovník

Cogo

shromažďovat, nutit

Converso

pohybovat, stále otáčet

Ratis

vor

Seu - sive

ať už - nebo

Pro explorato habere

mít něco přesně vypátráno, mít něco za jisté

Vestis

oděv, oblek, šaty, šatstvo, roucho ; šat, roucho (jednotlivé, ale toto jen pozd.) ; tkanina, látka ; přikrývka, pokrývka, koberec ; šátek (bás. a pozd.)