Pollinctor

Význam: omývač mrtvol

Další latinský slovník

Manifeste

očividně, jasně, zřetelně ; otevřeně (neskrytě)

Iuxta illud + gen.

k čemuž, o čemž (praví Izajáš apod.), podle slov (Izajášových apod.) (takto RS 53:18.20 či Fournier I, 69 ; následuje genitiv: Ysaie, Apostoli, je to vlastně asi výpustka, snad z iuxta illud (verbum) apostoli)

Laguena

(form. lagena)

Continuo

řadit, spojovat

Offendo

dotknout, narazit

Voveo

slibovat, zaslibovat