Prendo

Význam: uchopit, pochopit

Další latinský slovník

Expensa

vynaložené peníze, náklad, náklady, vydání, výlohy ; strava

Opinio

mínka, mínění, názor

Flagito

vyžadovat, naléhat, dožadovat se

Occisio

popravování

Praecipio

nařizovat, rozkazovat

Vulnero

zranit, ranit, poranit, zasadit ránu ; dotknout se někoho, ublížit, urazit, uškodit