Contumax

Význam: nadutý, vzdorný, vzdorovitý, zatvrdlý, nepoddajný, vzpurný

Další latinský slovník

Mobilitas

hbitost, pohyblivost

Spongia

houba ; měkký krunýř šermířů, náprsník

Nivis

(viz nix)

Dissono

lišit se, rozcházet se ; zazpívat falešně, vydat falešný tón, neladně znít

Molo

mlíti

Accuratio

pečlivost, bedlivost