Propere

Význam: spěšně, kvapně, nakvap, chvatně, honem ; rychle ; ihned

Další latinský slovník

Guallia

Wales (William z Malmesbury, De antiquitate, ed. Scott, 64)

Ademo

odebrat

Tramblus

osika

Rationem reddo pro alqa re

skládat účty z čeho

Ultro citroque

sem i tam

Supertunicale

kabátec (MLLM surcoat, což je dle LL kabát, kabátec, suknice)