Propheticus

Význam: prorocký ; starozákonní (tak výslovně MLLM)

Další latinský slovník

Aquatio

opatřování vody, doprava vody

Machina

stroj, přístroj ; válec (ke zdvíhání či posunování), páka ; dobývací stroj, obléhací stroj ; lstivý výmysl, obmysl, úskok, lest

Quaero ex (ab) aliquo

zeptat se někoho

Latrocinium

loupež, zákeřnictví

Notandum

důležité

Eufortunium

štěstí