Propterea

Význam: proto

Další latinský slovník

Perficio

dokončit, dosáhnout

Paradisus terrestris

pozemský ráj

Suppan

župan (titul)

Meretricium

prostituce

Arbitrium

vůle, libovůle

Tragurium

Trogir (město v Dalmácii)