Provideo

Význam: postarat se, opatřit

Další latinský slovník

Vaticinor

věštit, prorokovat ; věštecky napomínat ; hlásat ; být ve vytržení ; blouznit

Ordination f.

kněžské svěcení

Intra se

mlčky (hovoře jen sám se sebou)

Cogitatio

myšlení, přemýšlení, přemítání, rozjímání, uvažování, úvaha, pomyšlení ; myšlenka ; představa, domněnka, mínění ; obraznost, obrazivost, představivost, schopnost myslet, mohutnost myslicí

Collaudo

schvalovat, vychvalovat

Pl.

chladné podnebí