Provincia citerior

Význam: předoalpská provincie

Další latinský slovník

Propinqui

příbuzní

Qualia

vlastnosti

Perfugium

útočiště, úkryt, azyl

Reprendo

(viz reprehendo)

Palma

dlaň, ruka

Incontentus

nenapjatý, nenaladěný [nespokojený v Pražákovi ani el. sl. nenal. ; jen toto. Stejně tak pod contentus nenal. spokojený.]