In cassum

Význam: nadarmo

Další latinský slovník

Praevaricatio

porušení povinnosti (úřední n. ve veřejném životě), zpronevěra, nepoctivost, prohřešení

Decrevi

[viz decerno a decresco]

Occultatio

zatajování, skrývání

Complures

mnozí, několik

Sacerdos

obětnice, kněžka

Defectus

odpadnutí, odboj ; ubývání, úbytek ; vysílení ; nedostatek ; zatmívání (slunce) ; neduh (DZ ex Moneta 282a)