Quattuor tempora n. pl.

Význam: kvatembrové dny, suché dny

Další latinský slovník

Cetera

ostatně, jinak

Denique

konečně, teprve

Antistita

velekněžka, nejvyšší kněžka, arcikněžka, představená chrámu, hlavní obětnice ; dozorkyně ; mistryně (přen. o ženě dovedné v nějaké disciplíně)

Epirus

Épeiros (dnešní Albánie)

Figura

podoba, útvar

Maturus

včasný, časný