Repente

Význam: nenadále, znenadání, najednou

Další latinský slovník

Illicitus

nedovolený, nepřípustný, nepovolený, zakázaný (poslední tři DZ)

Testificor

dosvědčit, dokázat, potvrdit, svědčit, dokazovat, brát za svědka

Percontatio

dotazování, vyptávání

Concursus

shon, sběh, shlukování se

Intus

uvnitř, zevnitř

Tussia

Toskánsko ; běžněji v lat. Tuscia