Rescindo

Význam: strhnout (most)

Další latinský slovník

Cetera

ostatně, jinak

Antiquitus

od starodávna, odedávna, odjakživa ; dávno, před věky, pradávno, za starých dob, v dávných dobách

Plus

víc, více

Resartio

spravit, nahradit

Vitis

réva, vinná réva ; révové listí ; víno ; révovka, révová hůl (odznak centurionů)

Edo

jíst