Reservo

Význam: nechat, uchovat

Další latinský slovník

Simul - simul

jednak - jednak

Repeto

zpět žádat

Subeo

podstoupit

Abundans

hojný, přehojný ; bohatý, zámožný ; přetékající, přeplněný ; nadbytečný, přebytečný, příliš hojný

Pabulum

pastva, píce

Intrinsecus

uvnitř, zevnitř, dovnitř