Sepe

Význam: často, zhusta, mnohdy ; opětovně, opět a opět

Další latinský slovník

Postero die

další den

Vaticinor

věštit, prorokovat ; věštecky napomínat ; hlásat ; být ve vytržení ; blouznit

Inhonestus

nečestný, bezectný, hanebný ; zneuctěný ; nepěkný, škaredý

Eventus

nezdar, katastrofa

Copia

zásoba

Aliquotiens

několikrát