Signa subsequere

Význam: jít se svým oddílem

Další latinský slovník

Commutatio

obrat, převrat

Ad verbum

doslova

Improbo

neschvalovat, odmítat, zavrhovat, hanět, uznávat za špatné

Circumstans

okolostojící

Meliores

velmoži

Balistorius

Pražák nic, ale viz ballistarius