Siurbi

Význam: Srbové

Další latinský slovník

Spiritus

dech, vánek

In eternum

navěky (tak např. RS či Žd 6,20)

An

či

Discumbens

stolovník

Frequento

často dělat, opětovat, být častým jevem, často se stávat, často docházet (k čemu)