Suggillo

Význam: pohmoždit, ztlouci, zmlátit, nadělat modřiny ; posmívat se, tupit

Další latinský slovník

Pasco

krmit, živit, sytit ; vyživovat, poskytovat výživu, přiživovat, přikrmovat (i oheň apod.) ; být potravou (tigrů) ; (pas.) živit se, požívat, pojídat, zrád (alqd) ; pást ; chovat dobytek ; (pas.) pást se, spásat ; (pas.) strávit ; pěstit (vous), nestříhat

Cotana

malé suché fíky

Signa militaria

vojenské oddíly

Distans

odlišný, různý, rozdílný ; protivný, opačný, sporný

Iners

líný, nečinný, zahálčivý

Teneo cum + abl.

držet s kým