Vigeo

Význam: být svěží, být zdráv, být plný života, být plný elánu ; vzkvétat, kvést, být na vrcholu moci/slávy/štěstí, být na výsluní ; skvít se, vynikat, vyznamenávat se ; být ve vážnosti, mít moc ; bujet

Další latinský slovník

Semet

[zesílené "se"]

Perago

dokončit, dodělat

Internecio

vyhlazení, povraždění

Perdisco

důkladně se naučit nazpaměť

Ulterius

dále (o míře a způsobu)

Afficto

potlouci, vrážet