Předpověď

Význam slova: Popis slova, který se používá pro označení procesu předvídání budoucího vývoje nebo událostí na základě dostupných informací a dat. Předpověď je tedy odhadem či prognózou budoucího vývoje a může být využívána v různých oblastech, jako jsou například počasí, ekonomie, medicína či sport.

Synonyma: prognóza, predikce, předvídání, odhad, proroctví, předpověď, předcházení, predikování, profekce, průvodka

Hovorově: Prognóza, prognózka, věštba, předvídání, prognostika, předtucha

Další synonyma

Nemotora

NEMOTORA je stav, kdy člověk pociťuje zmatenost a lhostejnost k okolnímu dění. Je projevem nedostatečné motivace a únavy. Osoba trpící nemotorou se často nechce zapojovat do aktivit a může působit jako líný jedinec. Tento stav může být způsoben fyzickou nebo psychickou únavou, stresovými situacemi nebo depresí.

Katit se

sklouzávat, klouzat, kývat se. Slovo se používá v kontextu pohybu, kdy se něco postupně a pravidelně pohybuje dolů nebo nahoru. Může se také použít v přeneseném významu pro popis nečekaného nebo nekontrolovaného pohybu, například při náhlém sklouznutí nebo sesuvu. Slovo se také používá v kontextu emocí, kdy se někdo nebo něco postupně propadá do určitého stavu nebo nálady.

Aspikový

Slovo "aspikový" označuje něco, co je zvěřinové nebo korunní. Je to přídavné jméno, které se používá pro popis jídla, které je připraveno z masa zvěřiny nebo pro označení něčeho velmi důležitého nebo prestižního.

Neobeznalý

Slovo \"neobeznalý\" označuje nedokonalý, nedbalý, nezkušený nebo neznalý stav. Popisuje osobu, která není seznámená s určitou oblastí nebo tématem a nemá dostatečné znalosti nebo zkušenosti v dané oblasti. Toto slovo může být použito i pro popis věcí nebo situací, které jsou nedokonalé nebo nedbale provedené.

Divošský

Popis slova, který se uvede v kontextu "divošský" je přírodní, primitivní. Označuje to, co je v souladu s přírodou a nezkažené civilizací. Tento termín může být použit pro popis života v divočině, ale také pro chování nebo myšlení, které je primitivní a nepoddajné modernímu světu. Slovo "divošský" je tedy spojeno s přírodou a nezkrotností, ale také s nedostatkem vzdělání a civilizovanosti.

Nezdařilý

označuje situaci, kdy se něco nepovedlo, nevyšlo, nebo nebylo úspěšné. Tento termín se používá pro popis neúspěšného pokusu, akce, projektu, situace apod. Slovo "nezdařilý" má negativní konotaci a vyjadřuje, že výsledek byl bezvýsledný, neplatný nebo neuspokojivý.