Kolona

Význam: 1. dlouhá řada; útvar; sloupec; 2. organizovaná skupina lidí s určitým úkolem; 3. destilační zařízení

Další cizí slova

Iniciála

počáteční písmeno textu

Meteroid

těleso pohybujíci se v meziplanetárním prostoru(tzn.meteorit dříve než prolétne atmosférou)

Konvexnost

konvexita

Exemplář

jeden kus, předmět ze sbírky

Intuice

tušení, vytušení, schopnost postihnout

Budoár

menší elegantně zařízený dámský salonek