Unionizmus

Význam: úsilí, snaha po sjednocení

Další cizí slova

Plastový

plastikový

Kvalifikovaný

způsobilý, školený

Dextrin

produkt hydrolýzy škrobu užívaný zejména jako lepidlo

Peage [peáž]

využívání dopravních cest při přejezdu přes cizí státní území na základě dohodnutých podmínek; mýtné, poplatek

Curacao [kiraso]

pomerančový likér

Trip

cesta, výlet; omámení, halucinace způsobená drogami